RSS

Nyheter

Tidspunkt for vanning- -24. mars 2017
Vanninga må ta til før planten får synlige symptomer på tørke. Begynner plantene å visne, er det allerede for seint.
Valg av vanningsutstyr -24. mars 2017
Ved investering i vanningsanlegg må en ta hensyn til blant annet kultur, tilgangen på vann og jordtype.
Norsk språk -24. mars 2017
Norsk språk er tilgjengelig